Where The Science & Beauty is.

Where The Science & Beauty is.

Research & Development

Research & Development

Safe Products Under Scrupulous Quality Control

Safe Products Under Scrupulous Quality Control
Cosmeceutical
Read More +

Cosmeceutical

บริษัท ซูติค จำกัด เป็น ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายตลอดจนดูแลและควบคุมการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Cosmeceutical) เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin Care) ชั้นแนวหน้าแก่กลุ่มลูกค้าคลินิกแพทย์ผิวหนัง (Dermatologist) และโรงพยาบาล

Research & Development
Read More +

Research & Development

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านผิวพรรณของลูกค้าด้วยการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ผ่านการค้นคว้า ผสานกับประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยให้บริการผ่านแพทย์ผิวหนังเพื่อวินิจฉัยให้ตรงตามความต้องการ เรายินดีเป็นเบื้องหลังและส่วนหนึ่งของความสำเร็จของแพทย์ผิวหนัง

Quality Control
Read More +

Quality Control

บริษัทฯ ยังดูแลและควบคุมการผลิต ภายใต้มาตรฐานสากล (GMP) และมีขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยและควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์

บริษัท ซูติค จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Cosmeceutical) เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skin Care) ชั้นแนวหน้า ตลอดจนดูแล พัฒนา และควบคุมการผลิตให้แก่กลุ่มลูกค้าคลินิกแพทย์ผิวหนัง (Dermatologist) และโรงพยาบาล

จากประสบการณ์อันยาวนาน ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีการผลิตและวิจัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของลูกค้าที่เห็นผลลัพธ์สูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของเรา

 

Certificate

 Where The Science & Beauty is...
TOP